1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Aýatdan manylar

3. 18. Alla Özünden başga (ybadata laýyk) hudaýyň ýokdugyna adalaty dik tutup şaýatlyk berdi. Perişdeler we ylym eýeleri hem (bu hakykaty ykrar etdiler). Gudraty güýçli we hikmet eýesi bolan Ondan (Alladan) başga hudaý ýokdur.

Başy » Kurani kerim internetde

     Kimiň internede çykmaga mümkinçiligi bar bolsa, onda onuň internet üsti bilen Yslam dinimiziň esasy çeşmesi Kurany kerimi öwrenmäge doly mümkinçiligi bardyr. Internedi bolmadyklar üçin bolsa Alhamdulilla, Hemra kannallarynyň üsti bilen Türk, Arab we ş.m ýaýlymlarda Kuran tilawaty yzgiderli berilip dur. Diňe Sizde ylym almak üçin yhlas bolsa bolany, galan meseleler kyn däl. Ilki bilen Kurany kerimi interdetde tapmak üçin Google gözleýjisini ulanmagy maslahat berýäris. Aşakda bolsa birnäçe web salgylary ýazmagy makul bildik. Bular Kurany kerime degişli web sahypararyň iň gowusy ýa-da iň saýlantgylary däl. Internet äleminde başgada birnäçe gowy websalgylar bar.

  1.  quranful.com
  2. Коран онлайн
  3. Куран керим
  4. Quran.org.ua
  5. Tafsir hilal
  6. mp3quran.net
  7. ayatlar.com
  8. Kurani kerimiň Türkmen dilindäki doly tefsiri- agramy 1,90GB içinde 186-sany faýl mp3 görnişde;
  9. Kurany kerimi öwrenmek üçin Programmalar.
  10. Программы по изучению Корана- Kuran öwrenmek üçin programmalar

Sahypa asyl nusgasyndan Finereader programmasyny ulanyp tekst görnüşine getirildi, harp nätakyklygy bar bolsa asyl nusgasyna serediň! Mugallym  twitter